OLIMPIADA
DE TEHNOLOGIA
INFORMAȚIEI

ETAPA NAȚIONALĂ

Târgoviște

25 - 28 mai 2023

Participanti ONTI 2023 ➚